De 9 rites

THE MUNAY-KI RITES

Centrum voor Healing, Relaxatie, Sjamanisme & Munay-Ki

Praktijk CANDELA

Praktijk CANDELA
NL
FR

De 9 rites

 

1. Initiatie van de Heler, Hampe Rite:

Deze initiatie activeert het vermogen tot helen van jezelf en anderen. Het doet een diepe, zachte onderstroom van liefde ontwaken en verbindt je met een geslacht van sjamanen uit het verleden. Deze helpen je ook met je persoonlijke genezing en activeren de drie persoonlijke energiecentra van kracht: Llankay, Munay en Yachai. Doen, liefde en visie: al jouw handelingen gebeuren vanuit en samen met pure liefdeskracht.

 

2. Initiatie van de Banden van Kracht, Chumpi Rite:

Hierbij worden vijf energiebanden of krachtzones in jouw licht energieveld geïnstalleerd. Deze banden staan voor aarde, lucht, vuur, water en puur licht. Ze werken als filters en breken alle negatieve energieën af zodat ze je voeden i.p.v. vergiftigen of ziek maken. Het duurt ongeveer 21 dagen voor deze actief zijn, de banden blijven altijd werkzaam.

 

3. Initiatie van Harmonie, Ayni Karpay:

Deze initiatie verbindt je met de scheppende principes van het universum. Hierbij worden er zeven archetypes als zaadjes in de chakra's geplaatst. Deze archetypes zijn: Slang, Jaguar, Kolibrie, Adelaar, Huascar-Inca, Quetzacoatl en Pachakuti-Inca.

Slang, Jaguar, Kolibrie en Adelaar zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie. Huascar-Inca, Quetzacoatl en Pachacuti-Inca zijn de krachten van aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen kennen: de onderwereld (het onderbewuste), de middenwereld (de zichtbare en tastbare wereld waarin wij leven) en de bovenwereld (ons hoger bewustzijn of Hogere Zelf). Deze archetypes worden dus als zaadjes in jouw chakra's geplaatst. Je kunt deze zaadjes laten ontkiemen door middel van vuur. Ze helpen ook om het opgehoopte afval in jouw chakra's te verbranden zodat deze weer beginnen te stralen in hun oorspronkelijke licht. Zo kan je uiteindelijk een regenbooglichaam verkrijgen.

Om de zaadjes te laten ontkiemen en te doen groeien, kan je een aantal vuurceremonies doen, er aandacht aan besteden en hier verder rond werken door middel van meditaties en ademhalingsoefeningen.

 

4. Initiatie van de Ziener, Kawaq Rite:

Bij deze initiatie worden de visuele cortex achter je hoofd, je derde oog en hart chakra verbonden. Hierdoor worden jouw intuïtieve vermogens versterkt en vergroot jouw vermogen om de onzichtbare wereld van energie en spirit waar te nemen. In het algemeen verheldert jouw kijk en inzichten en wordt het innerlijke weten verscherpt. Ook al jouw zintuigen worden verscherpt.

 

5. Initiatie van de Hoeder van de Dag, Pampamesayok:

De Hoeders van de Dag dienen het Vrouwelijke, Moeder Aarde. Zij waren de vroedvrouwen, kruidengenezers en natuurgenezers en waren aanwezig bij geboorte en dood. Zij eren de natuur in al haar grootsheid en zien het verband tussen alle wezens en de aarde. Ze bewerkstelligen de harmonie tussen de mens en de aarde.

Zij waren ook de verzorgers van de altaren op krachtplaatsen overal ter wereld, zoals o.a. Stonehenge en Macchu Picchu. De Daykeeper of Hoeder van de Dag is in staat om de kracht van deze oude altaren op te roepen om de wereld te helen en in evenwicht te brengen.

Eeuwenlang is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Deze inwijding herstelt jouw band met je innerlijke vrouwelijke en jouw relatie met de aarde.

Deze initiatie verbindt je ook met een geslacht van Meester-sjamanen uit het verleden.

 

6. Initiatie van de Hoeder van de Wijsheid, Altomesayok:

Deze initiatie, verbindt je met het mannelijke in jezelf en herstelt jouw relatie met de hemel en Vader Zon, Inti Tai Tai. De Zon staat symbool voor de kracht van creatie.

Door de tijden heen worden bergtoppen gezien als krachtplaatsen waar mensen en goden elkaar ontmoeten. Kijk maar eens naar de SinaÏ, de Fuji en de Olympus. Volgens de overlevering woont de wijsheid op de met sneeuw bedekte bergtoppen.

Deze initiatie verbindt je met de Inca-helers die de oude wijsheid hebben bewaard en met lichtwezens die de dood overstegen zijn en buiten de tijd zijn getreden. Je leert te proeven van collectieve wijsheid. Oude trauma's worden geheeld en je ervaart meer innerlijke vrede en vreugde. Je wordt dus meer heel op zielsniveau.

De initiatie 5 en 6, de Pampamesayok en de Altomesayok, verenigen de krachten van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Het vrouwelijke en mannelijke komen beter in balans waardoor je zelf ook beter in balans komt.

 

7. Initiatie van de Hoeder van de Aarde, Kuraq Akuyek:

Deze initiatie verbindt je met de aartsengelen. De aartsengelen waken over onze Melkweg en zijn de hoeders van alle leven op aarde. De hoeders van de aarde vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen en zijn de rentmeesters van alle leven op aarde. Ze kunnen beroep doen op de aartsengelen om genezing en balans te brengen in elke situatie.

Deze initiatie verbindt je met de sterren en onze lokale ster, de zon. Ze laat ook je zgn. "godbrein" ontwaken. Via dit deel van de hersenen kan je inloggen op het "Veld". Het vergroot jouw vermogen om je visie en dromen waar te maken.

 

8. Initiatie van de Hoeder van de Sterren, Mosoq Karpay:

Dit is de initiatie van de Tijd die Komt. Zij zorgt voor een veilige verankering met de tijd die na de huidige overgangsfase komt, dus op of rond 2012.

Je wordt vrij van lineaire tijd en plaats. Je chakra's worden geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens. Jouw DNA verandert en jouw fysieke lichaam zal gaan evolueren tot het lichaam van Homo Luminus, het verouderingsproces wordt vertraagd en je wordt immuun tegen ziektes.

Door deze initiatie begint je lichaam ook op een andere manier te genezen. Je kunt de zaken vaak op spiritueel niveau verwerken zodat je ze niet meer op lichamelijk of psychisch niveau hoeft te verwerken.

 

9. Initiatie van de Schepper, Taytanchis:

Deze initiatie wordt ook wel het Godritueel genoemd. Ze activeert jouw goddelijke natuur, het Licht van Genade en de Schepper in jou. Je kunt de identificatie met jouw ego gemakkelijker loslaten en doet het Christus- of Boeddhabewustzijn in jou ontwaken. Het eenheidsbewustzijn op celniveau wordt verwerkelijkt en het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om jou heen. De illusie dat je afgescheiden bent van God verdwijnt, God en jij zijn een, alles is één. Je maakt een reis terug naar de Bron waar alleen Liefde, Puur Bewustzijn en Eenheid ervaren kunnen worden.

De initiatie maakt je ook bewust van jouw verantwoordelijkheid t.o.v. van de hele schepping, het gehele universum. De Taytanchis geven je directe toegang tot de bron en de oneindigheid van het universum. Je wordt een co-creator en bewuste schepper.

Tot 2006 was dit ritueel niet beschikbaar. In het verleden is deze transmissie wel bij een aantal mensen gebeurd, zij kregen de transmissie direct van de Geest. Nu kan deze dus ook van mens tot mens plaatsvinden. Niettegenstaande zij van mens tot mens worden doorgegeven, zal je merken dat je de initiaties ook rechtstreeks van de Geest ontvangt als je de inzichten beoefent.

Het komt voor dat iemand nog niet goed voorbereid is op de initiatie en deze niet volledig kan ontvangen. De overdracht gebeurt dan later rechtstreeks van de Geest op het moment dat ze er klaar voor zijn.

Na deze initiatie verandert het licht energieveld van de ingewijde.

 

 

Terug
Contact
Top

Isabelle@2008-2015